Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica Timișoara

Detalii despre admiterea iulie 2017, aplicabile pentru toate domeniile și tipurile de concursuri la nivelul UPT se găsesc aici extern

Listele candidaților înscriși la concursul de admitere cu probă la Matematică (Secțiunea 6 AC + ETC)

IMPORTANT:

Listele candidaților cu probleme la dosar

Candidați înscriși la sfârșitul zilei de 24 iulie

Secțiunea 6L - Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică și Telecomunicații - concurs cu probe:
Bac.Stud.OlimpicLic..MDRomiTotal
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - limba romana - fara taxa52549   538
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - limba engleza - fara taxa11312   116
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - limba romana - cu taxa2  2  4
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - limba engleza - cu taxa1  1  2
Ingineria Sistemelor - Automatica si informatica aplicata - limba romana - fara taxa21122   215
Ingineria Sistemelor - Automatica si informatica aplicata - limba romana - cu taxa   1  1
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale - limba romana - fara taxa150 1   151
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale - limba engleza - fara taxa5511   57
Total10578154001084

Secțiunea 10L - Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică și Telecomunicații - concurs de dosare:
Bac.Stud.OlimpicLic..MDRomiTotal
Informatică - cu frecvență (zi) - fără taxă571     571
Informatică - cu frecvență (zi) - cu taxă16     16
Informatică - la distanță (ID) - cu taxă1012    103
Inginerie Electronică și Telecomunicații - la distanță (ID) - cu taxă253    28
Total71350000718
Numărul locurilor alocate PDF (actualizat conform adresei 10048/24.07.2017 detalii în tabelul de mai jos)
Locuri disponibile pentru sesiunea iulie 2017
Facultatea Domeniul de ierarhie Domeniul de licență Nr. locuri
fără taxă
pe domeniu
Nr. locuri
cu taxă
pe domeniu
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE INGINERIA SISTEMELOR, CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
(Concurs cu probă scrisă de verificare la matematică)
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - limba română 140 75
INGINERIA SISTEMELOR 170 45
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - limba engleză 70 30
INFORMATICĂ
(Concurs de dosare)
INFORMATICĂ 60 40
INFORMATICĂ ‐ Învățământ la Distanță - 90

Calendarul admiterii
 • Înscriere candidați*: luni – sâmbătă 17 – 22 iulie, între orele 9 și 14 (număr înscriși)

  Fișa de înscriere se completează online (acasă sau în una dintre sălile amenajate la sediul facultății), la adresa: https://admitere.upt.ro/

  Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Aceasta poate conține intercalate opțiuni de studii în limba română / engleză sau fără / cu taxă. Menționăm că statutul de student cu/fără taxa este valabil un an universitar, putând să se modifice în anul următor, în funcție de rezultatele obținute. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

  Acte necesare pentru înscriere la:

  • Secțiunea 6 (AC+ETcTI): studii de 4 ani, forma de învățământ cu frecvență, în domeniile: Calculatoare și Tehnologia Informației (în limba română sau engleză); Ingineria Sistemelor - Automatică și informatică aplicată (în limba română); sau Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (în limba română sau engleză)
  • Secțiunea 10 (AC+ETcTI): studii în limba română în domeniile: Informatică (3 ani, forma de învățământ cu frecvență sau la distanță); sau Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (forma de învățământ la distanță)

  Candidații care doresc să se înscrie la ambele secțiuni, vor depune 2 dosare.

  Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul) sau la bancă (contul Facultății de Automatică și Calculatoare este: RO38 RNCB 0255 0083 3045 0203, deschis la Banca Comercială Română ‐ sucursala 700); apoi dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar:

  • taxa de înscriere: 100 lei – se achită la înscriere,
  • taxa de confirmare: 100 lei – se achită după afișarea rezultatelor, la confirmare.

  Candidații care solicită scutire de taxă de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoțită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secțiunii 6 + 10 (AC + ETcTI) pentru aprobare, după care se depune dosarul.

 • Concurs (proba de matematică și concursul de dosare)**: marți 25 iulie ora 10
 • Rezultatele inițiale ale admiterii: miercuri 26 iulie, ora 10
 • Confirmări Runda 1: Perioada miercuri 26 iulie ora 10 – joi 27 iulie ora 16 reprezintă RUNDA 1 de confirmări a statutului de admis cu lista de opțiuni inițială
 • Afișare Runda 2: vineri 28 iulie, ora 10
 • Confirmări Runda 2: Perioada vineri 28 iulie ora 10 – sâmbătă 29 iulie ora 12 reprezintă RUNDA 2 de confirmări a statutului de admis cu lista de opțiuni inițială
 • Afișare Runda 3: sâmbătă 29 iulie, ora 16
 • Confirmări Runda 3: Intervalul orar 16 – 18 din data de sâmbătă 29 iulie reprezintă RUNDA 3 de confirmări a statutului de admis cu lista de opțiuni inițială
 • Rezultatele finale ale admiterii: sâmbătă 29 iulie 2017 ora 20

* Pentru concursurile de dosare, înscrierea va continua și în perioada 24-25 iulie 2017. Candidații la formele de învățământ la distanță (ID) și învățământ frecvență redusă (IFR) se pot înscrie în perioada 3 - 25 iulie 2017

** Candidații care se regăsesc, prin distincțiile obținute în perioada studiilor liceale, în lista de mai jos, vor fi admiși la AC fără concurs de admitere. Clasamentul se face în funcție de: media de bacalaureat (primul criteriu de ordonare) și media la disciplina de matematică calculată pe toți cei 4 ani (al doilea criteriu de ordonare):

 1. Locurile I, II, III / medalia aur, argint, bronz sau echivalentele acestora în oricare din anii de liceu la fazele naționale sau internaționale ale olimpiadelor organizate sub egida Ministerului Educației Naționale în unul din următoarele domenii:
 • Matematică
 • Fizică
 • Informatică
 • Electronică
 1. Locurile I, II, III în oricare din anii de liceu la următoarele concursuri naționale:
 • concursul de matematică Valeriu Alaci, începând cu ediția 2016
 • concursul de matematică Adolf Haimovici
 • concursul de programare Alexandru Rogojan, începând cu ediția 2016

Alte informații utile:


Vă rugăm să reveniți pentru detalii.