Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica Timișoara
Iulie 2017

Detalii despre admiterea iulie 2017, aplicabile pentru toate domeniile și tipurile de concursuri la nivelul UPT se găsesc aici extern

Candidați înscriși la sfârșitul zilei de 25 iulie

Secțiunea 6 - concurs cu probă de matematică
Facultatea de Automatică și Calculatoare & Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Bac.Stud.OlimpicLic..MDRomiTotal
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - limba romana - fara taxa52549   538
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - limba engleza - fara taxa11312   116
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - limba romana - cu taxa2  2  4
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - limba engleza - cu taxa1  1  2
Ingineria Sistemelor - Automatica si informatica aplicata - limba romana - fara taxa21122   215
Ingineria Sistemelor - Automatica si informatica aplicata - limba romana - cu taxa   1  1
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale - limba romana - fara taxa150 1   151
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale - limba engleza - fara taxa5511   57
Total10578154001084

Secțiunea 10 - concurs de dosare
Facultatea de Automatică și Calculatoare & Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Bac.Stud.OlimpicLic..MDRomiTotal
Informatică - cu frecvență (zi) - fără taxă577     577
Informatică - cu frecvență (zi) - cu taxă161    17
Informatică - la distanță (ID) - cu taxă1132    115
Inginerie Electronică și Telecomunicații - la distanță (ID) - cu taxă313    34
Total73760000743
Numărul locurilor alocate PDF (actualizat conform adresei 10048/24.07.2017 detalii în tabelul de mai jos)
Locuri disponibile pentru sesiunea iulie 2017
Facultatea Domeniul de ierarhie Domeniul de licență Nr. locuri
fără taxă
pe domeniu
Nr. locuri
cu taxă
pe domeniu
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE INGINERIA SISTEMELOR, CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
(Concurs cu probă scrisă de verificare la matematică)
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - limba română 140 75
INGINERIA SISTEMELOR 170 45
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - limba engleză 70 30
INFORMATICĂ
(Concurs de dosare)
INFORMATICĂ 60 40
INFORMATICĂ ‐ Învățământ la Distanță - 90

Calendarul admiterii