Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica Timișoara
Culegere

  • Programe analitice pentru disciplinele de concurs de admitere 2014 la domeniile cu probe de verificare a cunoştinţelor
    • Matematică - domeniile Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii